7. apr, 2016

skapande dag

allt är en process i livet man jobbar och sliter och i bland blir det stiltje.

Det är i stiltje processerna som det kan bli tungt. Dock det är bara att bita ihop och gå vidare.

¨läkeprocessen" är oftast stiltje men man behöver gå vidare till meningsfullhet.