19. maj, 2017

Text

livets gång är oundviklig hoppas det blir en bra dag i dag.