21. nov, 2018

Text

Det lackar mot jul högtid som de flesta ser fram emot. Så även jag men ängna en tanke åt de som inte har någon stans  att ta vägen. God Jul så här i slutet av november.