En video som kan illustrera hur det kan kännas  att få schitsofreni.